ข่าวและกิจกรรม | News and Activities : สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันฉัตรมงคล ข่าวและกิจกรรม / News and Activities

ข่าวและกิจกรรม | News and Activities : สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันฉัตรมงคล

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2563 สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันฉัตรมงคล ณ ที่ทำการสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย โดยมีนายธงชัย ชาสวัสดิ์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานการค้าฯ เป็นประธานนำข้าราชการสำนักงานการค้าฯ และทีมประเทศไทยเข้าร่วมในพิธี จากนั้น ผู้อำนวยการใหญ่ฯ ได้เป็นตัวแทนกล่าวถวายพระพรชัยมงคล พร้อมนำข้าราชการและทีมประเทศไทยลงนามพระถวายพระพรด้วย