ข่าวและกิจกรรม | News and Activities : สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด้จพระเจ้าอยู่หัว ข่าวและกิจกรรม / News and Activities

ข่าวและกิจกรรม | News and Activities : สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด้จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2563 สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ณ ที่ทำการสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย โดยมีนายธงชัย ชาสวัสดิ์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานการค้าฯ เป็นประธานนำข้าราชการสำนักงานการค้าฯ และทีมประเทศไทยเข้าร่วมในพิธี จากนั้น ผู้อำนวยการใหญ่ฯ ได้เป็นตัวแทนกล่าวถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน พร้อมนำข้าราชการและทีมประเทศไทยลงนามพระถวายพระพรด้วย