ข่าวและกิจกรรม | News and Activities : สรุปคำกล่าวของนายกรัฐมนตรีในรายการ ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำวันที่ 2 พ.ย. 2561 ซึ่งจัดทำโดยสำนักเลขาธิการ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ข่าวและกิจกรรม / News and Activities

ข่าวและกิจกรรม | News and Activities : สรุปคำกล่าวของนายกรัฐมนตรีในรายการ ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำวันที่ 2 พ.ย. 2561 ซึ่งจัดทำโดยสำนักเลขาธิการ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ