ประกาศ | Announcements : ประกาศ : สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยขอแจ้งปิดทำการในวันจันทร์ที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๒   ประกาศ / Announcements

ประกาศ | Announcements : ประกาศ : สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยขอแจ้งปิดทำการในวันจันทร์ที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๒