ประกาศ | Announcements : ประกาศ : สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย รายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราว ประจำสำนักงานการค้าฯ ตำแหน่ง เสมียน ประกาศ / Announcements

ประกาศ | Announcements : ประกาศ : สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย รายชื่อผู้มีสิทธิสอบลูกจ้างชั่วคราว ประจำสำนักงานการค้าฯ ตำแหน่ง เสมียน