ประกาศ | Announcements : ประกาศ : สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ด้านกงสุล ฝ่ายตรวจลงตรา 2 อัตรา ประกาศ / Announcements

ประกาศ | Announcements : ประกาศ : สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ด้านกงสุล ฝ่ายตรวจลงตรา 2 อัตรา

 

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ ที่นี่