ข่าวกงสุล | Consular News : ประกาศรายชื่อบริษัทตัวแทนยื่นคำร้องขอรับการตรวจลงตราแทนผู้ร้องฯ ที่ได้มาลงทะเบียนกับสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย News

ข่าวกงสุล | Consular News : ประกาศรายชื่อบริษัทตัวแทนยื่นคำร้องขอรับการตรวจลงตราแทนผู้ร้องฯ ที่ได้มาลงทะเบียนกับสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย

 

สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ขอประกาศรายชื่อบริษัทที่ได้รับสิทธิในการยื่นคำร้องฯ แทนผู้ร้องฯ ต่อสำนักงานการค้าฯ ทั้งสิ้น ๒๐๘ บริษัท ดังรายชื่อตามเอกสารแนบ โดย รายชื่อบริษัทที่ได้รับสิทธิทั้งหมดมีผลตั้งแต่ ในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เป็นต้นไปสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ขอประกาศรายชื่อบริษัทที่ได้รับสิทธิในการยื่นคำร้องฯ แทนผู้ร้องฯ ต่อสำนักงานการค้าฯ ทั้งสิ้น ๒๐๘ บริษัท ดังรายชื่อตามเอกสารแนบ โดย รายชื่อบริษัทที่ได้รับสิทธิทั้งหมดมีผลตั้งแต่ ในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

 

Eligible Visa Processing Company : VFS Global (Taiwan)

รายชื่อบริษัทนำเที่ยวที่ได้รับสิทธิ 208 บริษัท

NO. COMPANY'S NAME CLASS 地址
CHINESE ENGLISH 
1 國佳旅行社 KUO JIA TRAVEL SERVICE CO., LTD A 台北市長春路172號8樓之4
2 全國旅行社 ALLSTATE TRAVEL SERVICE CO., LTD A 台北市長春路172號8樓之1
3 全興旅行社 ALL TRAVEL SERVICE CO., LTD A 台北市松江路67號11樓之1
4 體驗世界旅行社 EXPERIENCE WORLD TRAVEL LTD. A 台北市北投區中央北路三段40巷34弄9號
5 樂晴國際旅行社 ITOUR INTERNATIONAL CO., LTD A 台北市長春路172號11樓之1
6 京城天下旅行社 CASTLE INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE CO., LTD C 台北市南京東路二段76號11樓
7 協泰旅行社 SHEITAI TRAVEL SERVICE CO., LTD A 台北市松江路76號4樓之1
8 盈達旅行社 COMEBEST TRAVEL & TOURS LTD. C 台北市長安東路二段52號4樓
9 樂活旅行社 LO HAS TRAVEL SERVICE CO., LTD C 台北市內湖區新湖二路128號5樓之1
10 首安旅行社 LEADER TRAVEL SERVICE CO., LTD A 台北市長安東路二段108號6樓之6
11 冠霖旅行社 KUAN LIN TRAVEL SERVICE CO., LTD A 台北市南京東路二段20號4樓
12 川流國際旅行社 GREAT RIVER INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE CO., LTD A 台北市中山北路二段115巷47號2樓
13 佳瑛旅行社 EAGLE TOUR SERVICE CO., LTD A 台北市建國北路一段148號5樓
14 百達旅行社 PATEK TRAVEL SERVICE CO., LTD A 台北市南京東路二段132號7樓
15 復興國際旅行社 FU-HSING INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE LIMITED A 台北市民生東路一段42號5樓之3
16 自然國際旅行社 NATURE TRAVEL SERVICE CO., LTD A 台北市復興北路62號3樓之1
17 華民旅行社 HWA MING TRAVEL SERVICE CO., LTD A 台北市南京東路二段50號7樓之1
18 豐華旅行社 GREAT VOYAGE TRAVEL SERVICE INC. A 台北市復興北路15號11樓之1
19 海邦旅行社 KAIHO TRAVEL SERVICE CO., LTD A 台北市松江路101號2樓之2
20 中鼎旅行社 UNI TOP TRAVEL SEVICE CO., LTD A 台北市長春路172號9樓
21 達慶國際旅行社 AROUND THE WORLD TRAVEL SERVICE A 台北市松江路200號3樓之5
22 新亞旅行社 INTERNATIONAL TOUR OPERATION OC.,LTD A 台北市農安街32號3樓
23 永青國際旅行社 FRESH INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE CO.,LTD. A 台北市中山區長安東路2段110號11樓
24 海闊天空國際 旅行社 OCEANSKY INTERNATIONAL TOUR. A 台北市復興北路15號8-3樓
25 安亨旅行社 ANNE & HENRY TRAVEL SERVICE CO.,LTD. A 台北市承德路3段143巷21號
26 寶獅旅行社 LION DMC INTERNATIONAL CO.,LTD. C 台北市內湖區右潭路151號8樓
27 永業旅行社 APPLE TRAVEL SERVICE CO.,LTD C 台北市建國北路2段33號15-6樓
28 統一旅行社 GENERAL TRAVEL SERVICE CO.,LTD. C 台北市南京東路3段285號8樓
29 雅比斯旅行社 JABEZ TRAVEL SERVICE CO.,LTD A 台北市敦化北路207號8-10樓
30 大都會旅行社 DADOVA TRAVEL SERVICE CO.,LTD. C 台北市長安東路2段67號11樓
31 睿盛旅行社有限公斯 RISEN TRAVEL SERVICE CO.,LTD. A 台北市大安區新生南路3段4號13-1樓
32 允陽國際旅行社 CTL INTERNATIONAL TRAVEL INC A 台南市開山路99號2樓
33 捷展旅行社 JET TOP TRAVEL SERVICE CO.,LTD. A 台北市中山區長春路328號8-2樓
34 金遠東國際旅行社 FAR EAST INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE CO.,LTD. A 台北市中山區樂群2段30號
35 僑新旅行社
(台中)
NEW TRAVEL SERVICE CO., LTD A 台中市西區民權路185號12樓之7,8
36 僑新旅行社
(彰化)
NEW TRAVEL SERVICE CO., LTD A 彰化縣彰化市長樂里中正路2段7號8樓
37 華進旅行社 HWA CHIN TRAVEL SERVICE CO. A 台北市復興北路1號5樓之6
38 佳繽旅行社 COLORFUL TOUR TRAVEL SERVICE A 台北市復興北路2號6樓之5
39 威廉旅行社 WILLIAM TRAVEL SERVICE A 台北市長安東路2段108號8樓之5
40 航宇國際旅行社 A BEST WORLD TRAVEL AGENCY A 台北市中山北路2段108號4樓
41 春秋旅運 CHAMPION TRAVEL SERVICE CO.,LTD. A 台北市中山區中山北路2段112號3樓-6
42 吉米國際旅行社 JIMMY INTERNATIONAL TRAVEL AGENCY CO.,LTD. A 台北市松江路200號7樓-3
43 太魯閣旅行社 TAROKO TRAVEL SERVICE CO.,LTD. A 台北市南京東路4段47號7樓
44 采風錄旅行社 TSAI FENG LU CO.,LTD A 台北市光復南路495號5樓-4
45 華友旅行社 MITRAVEL SERVICE CO.,LTD. C 台北市大安區敦化南路2段76號8樓
46 捷利旅行社 CHIEH LI TRAVEL SERVICE CO., LTD C 高雄市苓雅區三多四路110號7樓之6
47 富盛旅行社 GO GO TOUR INC. A 台北市松江路129號8樓之4
48 雙獅聯合國際旅行社 UPLAN TRAVEL SERVICE C 台北市松江路162號9樓
49 御源旅行社 YUYUAN TRAVEL SERVICE A 台中市北區台灣大道二段360號6樓之5
50 連發國際旅行社 LIENFA INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE A 台中市北屯區中清路二段20號2樓
51 米果旅行社 MGO TRAVEL INC A 高雄市苓雅區三多四路110號22樓之3
52 鼎泰國際旅行社 DING TAI INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE A 台北市長安東路2段230號2樓之5
53 金典國際旅行社 CHIN TIEN INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE A 台北市長安東路2段230號5樓之8
54 安運旅行社 ANYUN TOURS & TRAVEL SERVICE A 台北市中山北路3段26號8樓
55 華通旅行社 EGO TOUR TRAVEL CO. LTD A 台北市南京東路2段56號6樓
56 歐美亞商務旅行社 TAIWAN GLOBAL BUSINESS TRAVEL AGENCY TAIWAN LIMITED. C 台北市松山區復興北路365號5樓
57 喜美旅行社 GLORIA GENERAL TRAVEL SERVICE CO., LTD C 台北市松山區八德路二段449號7樓
58 喜瑞旅行社 SUPER TOUR A 台北市長春路172號11樓之2
59 開新旅行社 KAIHSIN TRAVEL SERVICE CO., LTD A 台北市長春路15號3樓
60 茂隆旅行社 CRYSTAL TRAVEL SERVICE CO., LTD A 台北市松江路67號11樓之1
61 鳳凰國際旅行社 PHOENIX TOURS INTERNATIONAL,INC. C 台北市中山區長安東路1段25號4樓
62 天海旅行社 SUPREME GENERAL TRAVEL SERVICE CO., LTD C 台北市龍江路96號6樓
63 自由旅行社 LIBERTY TRAVEL SERVICE CO., LTD A 台北市長春路172號8樓之7
64 麗揚旅行社 LI YANG TRAVEL SERVICE CO., LTD A 台北市林森北路100號8樓
65 五福旅行社 LIFE TRAVEL & TOURIST SERVICE CO., LTD C 高雄市三民區博愛一路28號2-3樓
66 建宜旅行社 CHIEN YI TOURIST CO., INC. A 桃園市蘆竹區新生路289巷22弄46號1樓
67 環球通旅行社 (台北) FRANK & A TOUR  A 台北市新生北路一段59號12樓
68 環球通旅行社 (高雄) FRANK & A TOUR  A 高雄市新興區中正二路182號10樓之1
69 山富國際旅行社 RICHMOND INTERNATIONAL TRAVEL & TOURS CO.,LTD. C 台北市南京東路2段85號4樓
70 一全旅行社 E-CHANCE TRAVEL SERVICE CO., LTD A 台中市西區精誠30街9號
71 海雲軒旅行社 HOT TOUR TRAVEL SERVICE CO., LTD A 台北市松江路200號4樓
72 馬可孛羅旅行社 MARK TRAVEL SERVICE CO., LTD A 台北市八德路二段245號11樓
73 東南旅行社 SOUTH EAST TRAVEL SERVICE CO., LTD C 台北市中山北路二段60號
74 僑鵬旅行社 (台北) OASIS TRAVEL SERVICE LTD A 台北市松江路80號12樓
75 雄獅旅行社 LION TRAVEL SERVICE CO.,LTD. C 台北市內湖區石潭路151號
76 新瑞旅行社 KELLY TOUR SERVICE CO., LTD A 台北市南京東路2段97號11樓
77 宏祥旅行社 EDISON TRAVEL SERVICE A 台北市松江路190號4樓
78 燦星國際旅行社 STAR TRAVEL CO., LTD C 台北市內湖區堤頂大道1段333號5樓
79 格調高旅行社 K.T.K. TRAVEL SERVICE A 台北市長安東路1段16號6樓之2
80 大眾旅行社 (台北) PUBLIC TRAVEL SERVICE (TAIPEI) C 台北市松江路131-6號3樓
81 大眾旅行社 (桃園) PUBLIC TRAVEL SERVICE (TAOYUAN) C 桃園市文明里南華街60號3樓之3
82 大眾旅行社 (高雄) PUBLIC TRAVEL SERVICE (KAOHSIUNG) C 高雄市前金區中華三路108號7樓C室
83 大眾旅行社 (台南) PUBLIC TRAVEL SERVICE (TAINAN) C 台南市東區東門路一段358號5樓之3
84 大眾旅行社 (台中) PUBLIC TRAVEL SERVICE (TAICHUNG) C 台中市公益路二段61號6樓之2
85 世界旅行社 WORLDWIDE TRAVEL SERVICE C 台北市松江路101號7樓之1
86 天意旅行社 FORTUNE TRAVEL SERVICE  A 台北市忠孝東路五段508號5樓之1
87 汎歐旅行社 AIRTRADE EXPRESS LTD A 台北市復興北路92號12樓
88 金龍永盛旅行社 GRAND TRAVEL INC. C 台北市復興北路167號13樓
89 西達旅運 SITA WORLD TRAVEL A 台北市建國北路二段90號4樓
90 翔茂旅行社 REGENT INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE A 台北市忠孝東路一段138號2樓
91 運佳旅行社 WINNER EXPRESS CO., LTD A 台北市忠孝東路三段100號12樓
92 大道旅行社 STANDARD TRAVEL SERVICE A 台北市長安東路二段108號11樓之5
93 和康旅行社 RICH TRAVEL SERVICE A 台北市南京東路2段38號11樓
94 康莊旅行社 CONVOY TRAVEL SERVICE A 台北市長安東路二段82號9樓之1
95 祥聯旅行社 SHINING TRAVEL AGENCY A 台北市新生南路一段16號12樓
96 元富旅行社 TREASURE TRAVEL SERVICE A 台北市松江路206號6樓612室
97 萬盛旅行社 WAN SHENG TRAVEL SERVICE A 台北市松江路158號6樓
98 永尚旅行社 VOGUE TOUR SERVICE A 台北市建國北路二段33號3樓之7
99 良友旅行社 FRIENDSHIP TRAVEL SERVICE C 台北市南京東路2段216號2,6,9樓
100 台灣英達旅行社 TAIWAN SPEED TRAVEL SERVICE A 台北市南京東路3段29-4號5樓
101 富都旅行社 FORTUNA TRAVEL SERVICE A 台北市松江路158號5樓5之1
102 樂世旅行社 LET'S TRAVEL SERVICE A 台北市基隆路一段155號10樓之2
103 佳林國際旅行社 ACCORD TOURIST INTERNATIONAL A 台北市忠孝西路一段122號7樓
104 西華旅行社 SHI HUI TRAVEL SERVICE A 台北市中山區天津街63樓6樓
105 富友旅行社 FOR YOU TRAVEL SERVICE A 台北市南京東路2段95號5樓
106 大樹旅行社 REDWOOD TRAVEL SERVICE A 台北市復興北路1號9樓之7
107 廣福旅行社 KUANG FU TRAVEL SERVICE A 台中市北區台灣大道二段285號14樓之1
108 信安旅行社 PEACE TRAVEL SERVICE C 台北市松江路131號14樓
109 萬昌旅行社 VANGUARD TRAVEL SERVICE A 台北市南京東路2段38號11樓
110 泰元旅行社 TAI YUAN TRAVEL SERVICE A 台中市北區進化北路238號7樓之1
111 新進旅行社(台北) SUNSHINE TRAVEL AGENCY
(TAIPEI)
A 台北市松江路76號2樓
112 新進旅行社(台中) SUNSHINE TRAVEL AGENCY
(TAICHUNG)
A 台中市西區忠誠里忠明南路42號6樓
113 福樂旅行社 FULLER EXPRESS CORP. A 台北市建國北路二段82號8樓
114 喜滿客旅行社 SEE MARK TRAVEL SERVICE C 台北市建國北路二段72號4樓
115 飛行家旅行社 FLYING MASTER TRAVEL SERVICE C 台北市南京東路1段25號11樓
116 新洋旅行社 SHINYANG TRAVEL SERVICE A 台北市中南區民權西路27號3樓之2
117 遠山旅行社 NORIYAN TRAVEL A 台北市建國北路二段33號6樓之6
118 趴趴走玩家旅行社
(新北)
PA PA WALK TRAVEL AGENCY
(NEW TAIPEI)
A 新北市中和區中正路772號6樓
119 東晟旅行社 TRANS CONTINENTAL TRAVEL SERVICE A 台北市中山北路2段45巷23號3樓之3
120 瘋台灣國際旅行社 FUN TAIWAN INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE A 台北市南京東路1段100號B1
121 中僑旅行社 ROYAL CRUISE EXPRESS A 台北市大安區仁愛路4段4號4樓
122 寰運國際旅行社 ROUNDWORLD TRAVEL SERVICE A 台北市松江路200號8樓之5
123 旅遊家旅行社 TRAVELER TRAVEL SERVICE C 台北市松江路148號5樓
124 星河旅行社 SHIN HO TRAVEL SERVICE A 台北市松江路152號6樓614室
125 吉帝旅行社 LUCKY EMPEROR SERVICE A 台北市林森北路258號5樓
126 新銳旅行社 SEN TRAVEL SERVICE A 台北市中山北路2段112號9樓
127 旭寶旅行社 SILPORT TRAVEL SERVICE A 台北市敦化南路1段25號5樓B室
128 台灣中國旅行社 CHINA TRAVEL SERVICE (TAIWAN) A 台北市林森北路54號
129 華郁旅行社 E.R.M. TRAVEL SERVICE C 台北市民生東路3段69號5樓
130 台華旅行社 FORMOSA TRAVEL SERVICE A 台北市忠孝東路1段85號15樓之2A室
131 康福旅行社 COMFORT TRAVEL SERVICE C 台北市南京東路2段98號11樓
132 開喜旅行社 TRAVEL LAND EXPRESS C 台北市松江路152號10樓1014室
133 金箭旅行社 GOLDEN ARROW TOURS A 台北市忠孝西路1段7號5樓之5
134 首都旅行社 CAPITAL EXPRESS INTERNATIONAL A 台北市民權東路2段55號2樓
135 友祥旅行社 FRIENDLY TOUR & TRAVEL A 台北市松江路67號7樓701室
136 台灣光彩國際旅行社 TAIWAN GUANGCAI INTERNATIONAL TRAVEL A 台北市敦化南路2段77號2樓之3
137 易遊網旅行社 EZTRAVEL TRAVEL SERVICES C 台北市民生東路3段51號4樓
138 豪鵬旅行社 HAO PENG TRAVEL SERVICE A 台北市長安東路二段142號4樓之1
139 睿煬旅行社 RUI YANG TRAVEL SERVICE A 台北市松江路185號14樓之4
140 多美國際旅行社 GOOD TIME TRAVEL A 台北市復興北路6號4樓之3
141 滙豐旅行社 HUEI FONG TRAVEL SERVICE A 台北市南京東路2段71號7樓
142 百威旅行社 BEST WAY TRAVEL SERVICE C 台北市南京東路3段168號5樓
143 台灣美國運通 AMERICAN EXPRESS INTERNATIONAL (TAIWAN) A 台北市復興北路363號12樓
144 台灣西敏旅行社 WESTMINSTER TRAVEL A 台北市松江路237號4樓之1
145 遊與藝旅行社 PAINTING STREET TRAVEL A 台北市南京東路5段156號4樓
146 天擎旅行社 SKY WAY TRAVEL SERVICE C 台北市民生東路2段170號8樓
147 福朵旅行社 ALL WAYS TRAVEL SERVICE A 台北市長安東路二段112號6樓之1
148 名門旅行社 KING'S TRAVEL AGENCY A 台北市長春路62號4樓
149 上順旅行社 FANTASY TRAVEL SERVICE A 台北市南京東路3段61號10樓
150 嘉泰旅行社 CHIA TAI TRAVEL AGENCY A 台北市南京東路3段118號6樓之4
151 福鹿旅行社 FULL LUCK TRAVEL AGENCY A 台北市復興北路60號8樓
152 欣泰旅行社 HSIN TAI TRAVEL & TOURS A 台北市民生東路1段39號6樓
153 力威國際旅行社 LIWEI INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE A 台北市民生東路3段128號8樓之2
154 新中旅行社 HSIN CHUNG TRAVEL A 台北市南京東路2段178號4樓之1
155 欣成旅行社 SHIN CHENG TRAVEL SERVICE A 台中市豐原區民生街78號1樓
156 帝樂旅行社 DILER TRAVEL SERVICE A 台中市西區大隆路20號9樓之1
157 彩繪旅行社 SUNNY WORLD TRAVEL SERVICE C 台北市南京東路3段26號5樓
158 增福旅行社 FORTUNE TRAVEL SERVICE  A 新北市新莊區中原路1號1樓
159 雙向國際旅行社 SUNSHINE INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE C 台北市內湖路一段120巷15弄25號3樓
160 海坊旅行社 HIGHFUN TOUR SERVICE A 台中市西區華美西街一段139號2樓
161 北極星國際旅行社 POLARIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE C 台北市南京東路2段90號17樓
162 世樺旅行社 INTERNATIONAL MAYFAIR TOUR & TRAVEL SERVICE A 台北市南京東路一段86號903室
163 世興旅行社 SHIH HSING TRAVEL SERVICE C 台北市松江路129號8樓之2
164 總廣旅行社 TZOONG GOANG TRAVEL AGENCY A 台北市松江路220號2樓之1
165 六和國際旅行社 SMILE TRAVEL SERVICE A 台北市長春路40號3樓之1
166 百星旅行社 TRAVEL STAR TRAVEL SERVICE A 台北市建國北路二段33號3樓之4
167 喜泰旅行社 VISA INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE C 台北市建國北路二段135號8樓
168 世邦旅行社 COSMO EXPRESS INTERNATIONAL C 台北市松江路82號5樓
169 高寶旅行社 GLOBAIR TRAVEL SERVICE A 台北市復興北路176號5樓
170 登峰國際旅行社 POA INTERNATIONAL TRAVEL AGENCY A 台北市復興北路60號3樓之1
171 品冠旅行社 PIN KUAN INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE C 台北市南京東路三段103號11樓
172 麒麟旅行社 KIRIN TRAVEL SERVICE A 台北市松江路129號4樓之5
173 長虹旅行社 RAINBOW EXPRESS INC. A 台北市復興路15號9樓
174 通美旅行社 TUNG MEI TRAVEL SERVICE CO.,LTD. A 台北市基隆路2段145號5樓
175 天天旅行社 DAILY TRAVEL SERVISE CO.,LTD. A 台北市重慶南路一段10號11樓
176 安提阿國際旅行社 ANTIOCH TRAVEL AGENCY A 台北市承德路三段52號3樓
177 宜樂旅行社 LITE TRAVEL SERVICE CO.,LTD. A 台北市天津街50號4樓
178 宏欣旅行社 RED STAR TRAVEL SERVICE CO.,LTD. A 台北市忠孝東路三段136號4樓-2
179 世大國際旅行社 STAR INTERNATIONAL EXPRESS CO.,LTD. A 台北市長春路172號7樓-6a
180 廣航旅行社 TOUR SAIL TRAVEL SERVICE CO.,LTD. A 台北市建國北路二段33號13樓
181 台灣澳中旅旅行社 TAIWAN CHINA TRAVEL SERVICE (MACAO) LTD. A 台北市長安東路二段43號3樓
182 僑新旅行社有限公司
新竹分公司
NEW TRAVEL SERVICE ITD. Hsinchu Branch Office. A 新竹縣竹北市中正西路10號2樓
183 僑新旅行社有限公司
 嘉義分公司
NEW TRAVEL SERVICE ITD. Chiayi Branch Office. A 嘉義市東區忠孝路790-12號2樓-7
184 春暉旅行社 SUNRISE EXPRESS TRAVEL SERVICE CO., LTD. A 台北市建國北二段96號10樓
185 開達旅行社 KAI TA TRAVEL SERVICE CO.,LTD. A 台北市長安東路二段52號8樓-3
186 和益旅行社 JO JO TRAVEL SERVICE CO.,LTD. A 台北市松江路131-21號11樓
187 祥華旅行社 HSIANG HUA TRAVEL SERVICE CO., LTD. A 台北市長安東路二段80號11樓
188 福泰旅行社 TRISTAR TRAVEL SERVICE CO.,LTD. 台北市松江路101號11樓
189 鴻毅旅行社 HONG YI TRAVEL SERVICE CO.,LTD. C 台北市松江路129號5樓-3,5-4
190 誠翔運通旅行社 MAKOTO EXPRESS INTERNATIONAL CO.,LTD. C 台北市松江路101號7樓
191 北賢旅行社 PEI HSIEN TRAVEL SERVICE CO.,LTD A 苗栗市長春街34號1樓
192 艾美旅行社 I MAX TRAVEL SERVICE CO.,LTD A 台北市長春路6號2樓
193 風洋旅行社 FUN YOUNG TRAVEL SERVICE CO.,LTD. A 台北市長春路172號5樓-4
194 閔盛國際旅行社 GOOD DAY TOUR SERVICE CO.,LTD. A 台北市長安路129號5樓-2
195 理想旅行社 PERFECT TRAVEL AGENCY,LTD. C 台北市長春路129號3樓
196 心假期旅行社 HEARTRIP TRAVEL SERVICE CO.,LTD. A 台北市中山區長安路172號9樓-3
197 易飛網國際旅行社 EZFLY INTERNATIONAL TRAVEL AGENT CO.,LTD C 台北市中正區衡陽路
198 大原旅行社 ATLAS TRAVEL SERVICE. A 台北市中山區長春路328號10樓-3
199 正和旅行社 CHANG HO TRAVEL SERVICE CO.,LTD. A 台北市太原路79巷36號3樓
200 賓士旅行社 BENZ TRAVEL SERVICE CO.,LTD A 台北市松江路80號4,9,12樓
201 美最時旅行社 MELCHRS TRAVEL CO.,LTD. C 台北市林森北路380號7樓-1
202 金鶴旅行社 GOLDEN CRANE TRAVEL TOURIST & SERVICE CO.,LTD. C 高雄市傳愛一路28號13樓
203 多加旅行社 DORCAS TRAVEL SERVICE CO.,LTD. A 台北市長安東路一段13號8樓
204 天華旅行社 HEAVENLY LOTUS TRAVEL SERVICE CO. A 台北市中山區復興北路2號2樓
205 國際翔鶴旅行社 TALENT TRAVEL GROUP,INC, A 基隆市暖暖區碇內街420號6樓
206 林軒旅行社 LIN HSUAN TRAVEL CO.,LTD TAIPEI BRANCH A 台北市長安東路二段81號7樓-1
207 玩萬國際旅行社
(臺中)
PLAY HAPPY TRAVEL CO.,LTD. TAICHUNG BRANCH A 台中市西區忠明南路303號23樓-1
208 長汎旅行社 EVERFUN TRAVEL SERVICE C 台北市長安東路2段100號3樓